Kynologický klub Ráječko

KKRAJECKO

KK Ráječko je dobrovolnou, nezávislou, demokratickou a nepolitickou organizací, působící  v oblasti tělovýchovy a sportu. Zabývá se výchovou a výcvikem psů. Pomáhá začínajícím psovodům všech plemen radou, jakým způsobem socializovat štěně a mladého psa, vede psovoda krok za krokem při samotném výcviku psa v kynologickém areálu.
Výcvik probíhá v oblasti stopa, poslušnost a obrana.
Je dobrovolný a záleží na každém členu KK, které oblasti výcviku se chce účastnit, přičemž oblast poslušnosti je povinná. Učí se zde také jak se má psovod se svým psem chovat na veřejnosti, ve městě, v dopravních prostředcích apod.
V neposlední řadě se učí pes pohybovat mezi ostatními psi, aby na ně nebyl agresivní, což se stává hlavně, když je pes uzavřen doma a nemá výcvik.
Pomáhá připravit psy na jednotlivé druhy zkoušek, pořádá zkoušky, závody podle mezinárodních a národních zkušebních řádů.